Disclaimer

  Praktijk Renascor


     Drs. K.M.W. (Karin) Janssen

Passie voor Holistische Geneeskunde

Disclaimer


Karin Janssen geeft geen medische adviezen. De bevindingen, voortgekomen uit haar behandelplan weerspiegelen persoonlijke bevindingen en komen uitsluitend voort uit energetische testresultaten, verkregen via een energetische testmethode. Deze bevindingen zijn geen medisch wetenschappelijk (bewezen) feiten en mogen dan ook niet als dusdanig beschouwd worden, met uitzondering van die feiten waaraan een medische bronvermelding is gekoppeld. Niets mag worden beschouwd als een (medische) claim dat klachten, ziekten, leerproblemen of andere problemen kunnen worden voorkomen of te genezen c.q. te behandelen zijn. Karin Janssen impliceert middels het verschaffen van informatie over haar bevindingen ten aanzien van vaccinaties niet dat zij een tegenstander is van vaccinaties. Zij brengt met het schrijven hierover dan ook geen negatief advies uit ten aanzien van het toedienen van vaccinaties. Karin Janssen is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade of fouten die uit toepassing van kennis en/of informatie voort zouden kunnen komen. De op deze website (www.renascor.nl) opgenomen informatie mag op geen enkele wijze als instructie voor therapie of als diagnose in medische zin worden opgevat. Bij klachten en/of problemen dient altijd eerst de (huis)arts geconsulteerd te worden. Voor een verantwoorde toepassing van alle beschreven informatie, hetzij in de vorm van therapie, remedies of anders, dient u zich altijd eerst tot uw arts te wenden. Medicijngebruik mag uitsluitend op advies van een arts gestart, afgebouwd of gestaakt worden.
EXPERTISE


Hooggevoeligheid (HSP), volwassenen, pubers, kinderen, baby's, hoogsensitieve kinderen, strong-willed kinderen, coaching, begeleiding, individuele sessies 'HART voor jezelf', zielsreading, alleengeboren tweeling (AT), burn-out, Kindigo Therapie, beugelbelasting, stralingsbelasting, ontstoren van vaccinaties en oxytocine (en andere medicatie), holistische aanpak: het behandelen van de daadwerkelijke oorzaak.Disclaimer

Drs. K.M.W. Janssen


Karin studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en verdiepte zich in tal van andere geneeswijzen. Ze is voorstander van een holistische aanpak: op zoek naar de werkelijke oorzaak. Vanuit die passie ontwikkelde ze Kindigo® Therapie.


Met 25 jaar ervaring behandelt ze zowel volwassenen als kinderen. Karin is auteur van de boeken'Kinderen bewust (op)voeden', 'Overprikkeling bij kinderen' en het kinderboek 'Prikkelstorm'. Ze ontwikkelde tevens de Prikkelstorm coachingskaarten en het Prikkelstorm geheugenspel.

CONTACT


Praktijk Renascor

Brederodestraat 3

5691 XN Son

0499-465571

SOCIAL MEDIA

© Copyright. All Rights Reserved by Karin Janssen. Alle foto's op deze website staan onder licentie van Shutterstock. Kindigo® en alle samenstellingen met Kindigo® zijn geregistreerde merknamen. Concepten en methoden uit het boek 'Kinderen bewust (op)voeden' staan geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).