Tarieven

Tarieven


Consultprijs per uur € 60,-- (BTW vrij)

Kosten voor supplementen zijn hierbij NIET inbegrepen.


Eerste consult duurt ongeveer 2 uur.

Vervolgconsult vindt plaats na 8 weken.


In mijn praktijk is een pinautomaat aanwezig.


Vergoeding Zorgverzekeraars

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt, geheel of gedeeltelijk, natuurgeneeskundige behandelingen, verricht door V.B.A.G. licentiehouders. Vergoeding is mede afhankelijk van de door u afgesloten (aanvullende) zorgverzekering. Het is aan te raden altijd eerst navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Het betreft hier in de meeste gevallen enkel een vergoeding voor het natuurgeneeskundig consult en geen vergoeding voor de supplementen.


Een zielsreading en het coachen naar aanleiding van een Authenticiteitstest komen niet in aanmerking voor een vergoeding door zorgverzekeraars, tenzij het een onderdeel van het Kindigo behandelplan is.


Ik ben aangesloten als V.B.A.G. licentiehouder bij de beroepsvereniging V.B.A.G.

   Overige informatie       

Als lid van de beroepsvereniging VBAG ben ik aangesloten bij de RBCZ.


BTW-ID: NL001738743B08

K.v.K.: 17256266
    


Voor de wet Wkkgz ben ik aangesloten bij Quasir


Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met jou te bespreken. Ook is het mogelijk om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij het formuleren van de klacht of bij onvrede en helpt bij het vinden van oplossingen. De therapuet heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.


AVG, nieuwe Europese Privacywet

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese Privacywet. In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen waaraan alle zorgverleners in heel Europa en dus ook ik als Kindigo® therapeut moet voldoen. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Vandaar dat ik mijn clienten goed moet informeren over de doeleinden van en het verzamelen van persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat ik cliënten een behandelovereenkomst/privacyverklaring moet laten ondertekenen. Het is mogelijk om hier per mail inzage in te verkrijgen alvorens een afspraak te maken.